phone-icon 050/45 40 80
Import export

Importeer of exporteer op een eenvoudige wijze jouw lijsten van of naar het softwarepakket!

12/08/2020 software, Module

Het is mogelijk om in de software op een simpele manier lijsten te importeren of te exporteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een csv of Excel (xls) bestand.

Importeren

Alvorens je een import uitvoert in de software raden wij aan om een back-up te maken van het pakket. De vraag tot het aanmaken van een back-up wordt automatisch gesteld bij het aanklikken van de importfunctie.

Bij het importeren van lijsten zijn er, afhankelijk van het type ‘lijst’, een aantal velden verplicht.
Hieronder vind je een overzicht van de lijsten die je kan importeren en indien van toepassing de verplichte velden.

 

Aankoop-facturen

Indien je aankoopfacturen wil importeren zijn volgende velden vereist:

-          Volgnummer (uniek nummer)
-          Documentdatum 

Relaties

Bij het importeren van jouw relaties in de software zijn volgende velden noodzakelijk:

-          Naam
-          Adreslijst
-          Adres

Bonlijnen

Het importeren van een bonlijn is gelijk aan het inlezen van een meetstaat.

Artikelen

Het importeren van artikelen wordt gebruikt om de prijslijsten van leveranciers manueel te importeren. Via het materiaalplatform zijn intussen ook een 7-tal leveranciers beschikbaar. Het voordeel van deze module is dat de prijzen daar automatisch geüpdatet worden.

Materieel

Bij het importeren van materieel zijn volgende velden verplicht:

-          Lijst
-          Nummer
-          Beschrijving
-          Aankoopdatum

Nacalculatie uren

Om de prestaties van de werknemers bij te houden is het mogelijk om dit:

- via de Bouwsoft Time module te registeren,
- via een import van het Geodynamics platform,
- door een manuele ingave van de uren in de nacalculatie,
- door de prestaties te importeren via de import routine.
Bv. wanneer je werkt met een externe software voor het bijhouden van de uren.

Voor de laatste mogelijkheid zijn volgende velden verplicht:

-          Project (P-nr)
-          Datum
-          Werknemer

Nacalculatie artikelen

Het is mogelijk om de gebruikte artikelen, die geregistreerd werden in een ander softwarepakket over te nemen in de nacalculatie van ons softwarepakket.

Hiervoor zijn volgende velden verplicht:

-          P-nummer
-          Datum
-          Artikelnummer1
-          Aantal

Posten

Posten zijn een samenstelling van artikelen, uren, machines en eventueel onderaannemers. De calculaties van posten kunnen helaas niet geïmporteerd worden maar de beschrijving en de basisgegevens van de post wel.

Projecten

Om projecten te importeren zijn volgende velden verplicht aanwezig:

-          P-nummer
-          Projectnaam
-          Klantnaam
-          Klantnummer en/of klant
-          Klantadres en/of Btw-nummer

Werknemers

Om de import van werknemers uit te voeren moeten volgende velden zeker aanwezig zijn:

-          Uniek nummer 1 (werknemersnummer)
-          Roepnaam

Coda-bestanden

Door het importeren van codabestanden wordt automatisch afgetoetst of een factuur werd voldaan. Dit zowel voor aankoop- als verkoopfacturen De codabestanden moeten versie 2.3 of hoger zijn en aangevraagd worden bij de bank (prijzen verschillen van bank tot bank).

Let op: voor het inlezen van codabestanden is een extra module vereist.
Deze module vind je hier terug of in onze webshop onder de categorie ‘koppelingen’.

 

Exporteren

Onderstaande exportmogelijkheden zijn voorzien in de software. De exports gebeuren steeds naar een csv of Excel (xls) formaat.

Aankopen

Een lijst van al jouw aankopen

Relaties

Een overzicht van alle relaties

Bonnen

Een lijst van alle gemaakte bonnen

Bonnen: Details

Een overzicht van alle bonnen in detail

Btw codes

Alle aangemaakte btw-codes

Jobs

Alle beschikbare jobs

Artikelen

Een lijst van alle beschikbare artikelen

Materieel

Een overzicht van al het materieel

Nacalculatie uren

Alle nacalculatie uren

Nacalculatie artikelen

Alle artikelen gebruikt voor nacalculatie

Nacalculatie posten

Alle posten gebruikt voor nacalculatie

Opdrachtbonnen

Een overzicht van alle opdrachtbonnen

Plantgegevens

Een lijst van de ingevoerde plantgegevens

Posten

De aangemaakte posten

Projecten

De beschikbare projecten

Uren

Alle gemaakte uren (bibliotheek)

Verkoopfacturen

Een lijst van alle verkoopfacturen

Werknemers

Een overzicht van alle werknemers

 

Heb je interesse in deze module? Je vindt deze terug in onze webshop onder de categorie ‘modules’.
Heb je vragen over deze module? Neem dan contact op met ons via info@bouwsoft.com of op het nummer 050 45 40 80.

 

Ik wil graag import/export bestellen

 

 

 

 

New call-to-action