phone-icon 050/45 40 80
verkoop-bouw

Stem bouwsoft af op 2019
bonnummers en postcodes

08 januari 2019 Nieuws

Hoe kan u uw bonnummering aanpassen?

Om de automatische nummering in onze bouwsoftware van bonnen, documenten en projecten te laten starten met 2019 volstaat het om het eerste document van het nieuwe jaar manueel aan te passen van nummer. bvb. factuur nummer 20180250 aanpassen naar 20190001.
U dient er wel voor te zorgen dat het aantal gebruikte cijfers identiek is aan dat van 2018 teneinde een correcte oplopende nummering te hebben. (Het pakket zal verder tellen vanaf het hoogste nummer)

Waar kan u de postcodes en gemeentes aanpassen?

2019 start ook met de fusie van een aantal gemeenten. U kan indien gewenst de benamingen van de gemeenten aanpassen via het menu "Voorbereiding, standaardwaarden". Hier kan u in het tabblad "postcodes" de juiste postcodes opzoeken en de benaming van de gemeentes aanpassen.

New call-to-action